Ce este leasingul

Leasingul este un sistem de finantare prin care o parte denumita locator sau finantator, transmite celeilalte parti, denumita locatar sau utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing sau redeventa, dreptul de folosinta al unui bun.

Bunul ramane proprietatea finantatorului pana la finalizarea contractului de leasing si trece in proprietatea utilizatorului doar in urma achitarii integrale a tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul de leasing.

Operatiunile de leasing se clasifica in Leasing Financiar si Leasing Operational.

O operatie de leasing poate fi clasificata drept Leasing Financiar daca:

 • riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing
 • partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera Utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului
 • utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului
 • perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat.

Avantajele Leasingului Financiar:

 • raspuns garantat
 • consiliere profesionala
 • solutii de finantare personalizate
 • profesionalism si siguranta

Leasing Operational

Spre deosebire de leasing-ul financiar, leasing-ul operational presupune, in adevaratul sens al cuvantului, folosirea bunului finantat pe o perioada limitata de timp, fara asumarea unor riscuri si beneficii aferente proprietarului, in general, pentru rezolvarea punctuala a unor activitati specifice.

Astfel, Utilizatorul este practic decis, inca de la semnarea contractului, asupra returnarii bunului finantat la finele perioadei de leasing, urmand ca Finantatorul sa preia riscul de realizare a valorii ramase neamortizate la finele contractului.

Avantajele Leasingului Operational:

 • economie de timp si bani (nu trebuie sa imobilizezi o suma de bani pentru plata avansului)
 • inchirierea se poate face pe o perioada determinata de timp
 • reducerea costurilor de exploatare ale parcului auto
 • deduceri fiscale integrale
 • posibilitatea inlocuirii masinii cu una noua, dupa o perioada de timp
 • siguranta unui parc auto bine intretinut
 • posibilitatea de a circula in afara granitelor Romaniei
 • rata lunara fixa pe toata perioada contractuala
 • control asupra costurilor generate de parcul auto
 • eliminarea riscului valorii reziduale a autoturismelor

Glosar de termeni:

 • Avans – suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera intr-o proportie valoarea achizitiei.
 • Buy-back – conventie intre Finantator si Utilizator, pentru rascumpararea bunului achizitionat, la finele sau pe parcursul contractului de leasing, in cazul in care bunul ar fi returnat Finantatorului.
 • Comision de administrare – suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera cheltuielile de initiere, analiza si pregatire a contractului de leasing.
 • Durata de viata economica (a bunului) – perioada ramasa estimata, in care bunul poate fi utilizat economic de unul sau mai multi Utilizatori, in conditii de exploatare si reparatii normale, pentru scopul mentionat la semnarea contractului de leasing.
 • Durata leasing – perioada in care contractul de leasing produce efecte asupra partilor.
 • Garantor / garant – companie sau persoana fizica, separata de Utilizator, care se obliga sa preia obligatiile financiare ale acestuia in cazul in care primul refuza sau nu poate asigura achitarea acestor obligatii.
 • Finantator / locator – parte in tranzactia de leasing, proprietarul bunului finantat si care pune la dispozitia unei terte parti, bunul in vederea exploatarii, in schimbul unor plati periodice.
 • Full service – tranzactie de leasing operational in care au fost incluse si servicii aferente utilizarii bunului finantat (spre exemplu intretinere si reparatii autoturisme).
 • Furnizor – parte in tranzactia de leasing, care furnizeaza (vinde) bunul catre Finantator.
 • Hire-purchase – conventie prin care Utilizatorului i se inchiriaza bunul finantat, acordindu-se acestuia si dreptul de a achizitiona bunul la finele contractului in schimbul efectuarii unei plati finale.
 • Leasing financiar – o forma de finantare in care Utilizatorul poate achizitiona dreptul de a utiliza bunul finantat pe majoritatea duratei de viata economica a bunului. Utilizatorul este responsabil pentru intretinere, reparatii, taxe si asigurare. Plata ratelor in cadrul contractului permite Finantatorului sa recupereze costul achizitiei plus un profit.
 • Leasing operational – o forma de finantare in care Utilizatorul achizitioneaza dreptul de a utiliza bunul finantat pe o perioada redusa, plata ratelor permitand Finantatorului recuperarea partiala a costului de achizitie.
 • Master lease – o conventie de leasing care permite Utilizatorului trageri individuale, pe scadentare de plati separate, fara a renegocia contracte de leasing separate.
 • Novatie – transferul contractului de leasing catre un Utilizator nou, care preia astfel drepturile si obligatiile utilizatorului initial.
 • Rata de leasing – suma platita de Utilizator periodic in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat.
 • Penalitate de terminare anticipata – suma pretinsa contractual de Finantator Utilizatorului, in conditiile rezilierii/terminarii anticipate a contractului de leasing.
 • Profilul (graficul) ratelor – numarul si frecventa ratelor de leasing, pe parcursul unui contract de leasing.
 • Rata interna de rentabilitate – rata de dobanda la care valoarea actuala a tuturor platilor efectuate de Utilizator pe contractul de leasing este egala cu suma finantata. Exprima randamentul tranzactiei de leasing.
 • Rate in trepte – descrie situatia in care valoarea ratelor de leasing difera pe parcursul contractului de leasing, de la o perioada la alta, in functie de nevoile Utilizatorului.
 • Riscul tehnic – se refera la riscul Finantatorului de a genera pierderi financiare in cazul in care prin vanzarea bunurilor finantate returnate de (reposedate de la) Utilizator nu se recupereaza soldul creditului. Se datoreaza scaderii mai rapide a valorii de piata a bunurilor finantate, in comparatie cu amortizarea creditului.
 • Structura leasing – termen prin care se descrie ansamblul parametrilor principali (avans, profil rate, valoare reziduala, durata, etc.) caracteristici, pentru un contract de leasing.
 • Sub-lease – tranzactie in care bunul este subinchiriat de catre Utilizator unei terte parti in conditiile in care contractul de leasing initial ramine in vigoare.
 • Suma finantata – valoare egala cu costul achizitiei din care se scade valoarea avansului platit de Utilizator.
 • Terminare prematura – posibilitatea acordata Utilizatorului de a termina anticipat contractul de leasing, caz in care sunt posibile penalitati de terminare anticipata.
 • Tripla optiune – drept acordat Utilizatorului prin contractul de leasing financiar de a opta la finele contractului, fie pentru cumpararea bunului finantat, fie pentru prelungirea contractului, fie pentru returnarea bunului finantat.
 • Utilizator – parte in tranzactia de leasing, care primeste dreptul de a folosi bunul in schimbul efectuarii de plati periodice catre Finantator/locator.
 • Valoare reziduala – suma platita de Utilizator la terminarea contractului, de obicei, o data cu ultima rata de leasing, in cazul in care acesta isi exercita optiunea de cumparare a bunului.