Informatii utile

Documentele necesare pentru obtinerea unei finantari, pentru persoane fizice:

 1. Cerere de finantare*
 2. Acordul de consultare a bazei de date CIP si CRC pentru solicitant*. Daca este cazul, se va completa catre un formular si de catre codebitor, sotul/sotia solicitantului sau girant
 3. Fotocopie a certificatului de casatorie, daca este cazul
 4. Dovada platii impozitului pentru domiciliu
 5. Fotocopie a cartii sau buletinului de identitate
 6. Adeverinta de venit*
 7. Copie a contractului individual de munca si a actelor aditionale, marcata “conform cu originalul” pe fiecare pagina (semnatura si stampila), de catre organele abilitate
 8. Copie “Declaratia 205” cu viza depunerii (declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile / pierderile realizate)

*Formularele sunt disponibile in format electronic.

 • Pentru persoanele fizice angajate in Politie, Procuratura, Ministerul Apararii Nationale sau alte unitati cu statut similar pentru care nu se elibereaza fotocopii ale cartii de munca sau ale contractului individual de munca, se va solicita doar adeverinta de venit
 • MERIDIAN Leasing isi rezerva dreptul de a solicita la nevoie si alte documente suplimentare care pot clarifica situatia economico-financiara si juridica a solicitantului de leasing
 • In cazul in care solicitarea de leasing este respinsa sau nu se solutioneaza dosarul, puteti solicita restituirea documentelor in termen de maxim o luna de la data depunerii solicitarii

Formulare persoane fizice

download_icon Acord consultare CRC
download_icon Adeverinta de venit
download_icon Cerere de finantare anexa 1 PF
download_icon Lista documente necesare PF

Documentele necesare pentru obtinerea unei finantari, pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate:

 1. Cerere de finantare*
 2. Ultimul Act Constitutiv Actualizat, Certificatul de inregistrare si Certificatul fiscal in scopuri de TVA, copii certificate “conform cu originalul” (semnatura si stampila) de catre Administrator sau Reprezentant legal
 3. Copii dupa ultimul bilant contabil anual, impreuna cu balantele de verificare incheiate la data de 31 decembrie. Daca cererea de finantare se prezinta in perioada de dupa depunerea bilantului semestrial pentru anul in curs, se prezinta si acest bilant, impreuna cu balanta de verificare aferenta
 4. Ultima balanta de verificare incheiata
 5. Acord de consultare a bazei de date CIP si CRC (un exemplar pentru firma si cate un exemplar pentru fiecare dintre asociati)*

*Formularele sunt disponibile in format electronic.

MERIDIAN Leasing isi rezerva dreptul de a solicita la nevoie si alte documente suplimentare care pot clarifica situatia economico-financiara si juridica a solicitantului de leasing.

In cazul in care solicitarea de leasing este respinsa sau nu se solutioneaza dosarul, puteti solicita restituirea documentelor in termen de maxim o luna de la data depunerii solicitarii.

Formulare persoane juridice

download_icon Acord consultare CRC
download_icon Cerere de finantare anexa 1 PJ
download_icon Lista documente necesare PJ